Tembel Göz Sendromu Hakkında Detaylı Bilgi

Ambliyopi, görme sürecine katılmayan gözlerle karakterizedir. Oftalmolojide ambliyopi, tek taraflı görme bozukluğunun önde gelen nedenlerinden biri olarak değerlendirilir.

Nüfusun yaklaşık %2’si ambliyopiden muzdariptir. Ambliyopi esas olarak bir çocukluk hastalığıdır, bu nedenle sorunun önemli bir yönü erken tespiti ve düzeltilmesidir. Patolojinin gelişim dönemine bağlı olarak birincil (doğuştan) ve ikincil ambliyopi ayırt edilir.

Sebebe bağlı olarak, sekonder ambliyopinin çeşitli biçimleri vardır: şaşılık (disbinoküler), obskürasyon (üniform görme bozukluğu), refraktif, anizometropik, histerik, karma Ambliyopinin birçok formu olmasına rağmen, hastalık gelişme mekanizması, her durumda tek görme bozukluğuna veya merkezi görüşün işlevsel olarak zayıflamasına yol açan patolojik dürbün kombinasyonları ile ilgilidir.

Amblyopinin önlenmesi, çocuğun bir aylıktan itibaren düzenli olarak dispanser muayenesiyle sağlanır. Gözün optik ortamında bulanıklık, pitoz, nistagmus, şaşılık tespit edilirse kusurların erken giderilmesi gerekir.

Ambliyopi tedavisinde kalıcı bir etki, doktorun talimatlarına göre (gözlük kullanımı, göz bandı, düzenli muayene) tam bir tedavi süreci sırasında elde edilir. Şaşılık tespit edilirse, kusurların erken giderilmesi zorunludur.

Bir cevap yazın