Yeni Doğan Çocuklarda İşitme Testi Hangi Durumlarda Yapılır?

Yapılan araştırmalara göre her 1000 yeni doğan bebekten 2’sinde doğuştan veya yenidoğan hastalıklarına bağlı olarak işitme sorunu yaşanıyor.

Bu makalemizde yeni doğan bebeklerde zaman zaman görülen duyma (işitme) testlerinin nasıl yapıldığını anlatacağız.

İşitme sorunu yaşayan bebekler erken teşhis edilmez ve uygun önlemler alınmaz ise konuşma açısından ciddi sorunlar yaşayabilirler.

Bu sağırlık zamanla sessizliğe hatta zeka ve gelişme eksikliğine neden olur. Bebek hastaneden taburcu edilmeden önce yapılan işitme testi ile tüm bu istenmeyen olayların önüne geçilebilir.

 

İşitme kaybı, görme bozukluğu olan çocuklara oranla daha fazla çocukta görülür. İşitme kaybı, bir çocuğun gelişimini ciddi şekilde yavaşlatabilir. Bu nedenle erken teşhis, çocuğun yaşam kalitesi ve geleceği açısından oldukça önemlidir.

Yenidoğan işitme testi nasıl yapılır?

Yeni doğan bebeklerin kulaklarına belirli sesler verilir ve beyin dalgaları ölçülür. Bu sadece 15 dakikalık bir uygulamadır ve işlem basittir. Yeni doğan bebeklere yapılan bu işitme testi bebeğe herhangi bir rahatsızlık vermez. Testin güvenilirlik oranı %97 dir.

Bu testte ses kulak zarına ulaşır ve titreşim iç kulağa iletilir. İç kulak, ses oluşturan titreşimleri, onları sinir uyarılarına dönüştüren hücrelere iletir. Binlerce sinir ses sinyalini beynin alt seviyelerine taşır. Burada sinyalin özellikleri ses olarak algılanır.

Yenidoğanlarda otoakustik emisyon adı verilen nesnel bir işitme ölçümü uygulanabilir. Emisyon gözlenirse iç kulağa kadar olan kısmın normal olduğu söylenebilir.

Ancak, bir otoakustik emisyonun varlığı, çocuğun sesleri duyduğunu veya anladığını kanıtlamaz. Yine de, bu iyi bir başlangıçtır. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, risk altındaki bebeklerin tek bir testle değerlendirilemeyeceğidir.

Risk altındaki bir bebek ne anlama gelir?

Bazı yeni doğanlar ve çocuklar işitme kaybı riski altında kabul edilir. Başka bir deyişle, bu bebeklerin ve çocukların işitme kaybı yaşama olasılığı diğer çocuklara göre daha fazladır.

Yenidoğan ve işitme kaybı olan çocukların mümkün olduğunca erken teşhis edilmesi, uygun tedavi ve müdahaleler için çok önemlidir.

Bebeğinizde risk faktörlerinden biri veya birkaçı varsa ilk üç ayda işitme testi yapılmalıdır. Bebeğinizin veya çocuğunuzun işitme kaybı fark edildiğinde her yaşta işitme testi yapılabilir.

Risk altındaki bebeğiniz veya çocuğunuz ilk testi geçse bile, gecikmeli başlangıçlı işitme kaybını yakalamak için takip işitme testleri yapılmalıdır.

Bebeğe işitme testi hangi durumlarda yapılır?

Risk faktörleri:

1. Ailede birinde daha önce yaşanmış durumlar.

2. Kızamık, frengi, toksoplazma ve CMG (sitomegalovirüs) gibi annenin hamileliği sırasındaki enfeksiyonlar.

3. Bebeğin yüzü ve kafatası, kulak kanalı ve kulak kanalındaki gelişimsel anormallikler.

4. Doğum ağırlığı 1500 gramdan az olan bebekler.

5. Kandaki sarılık seviyeleri, kan nakli gerektirecek kadar yükselmiş olması.

6. Apgar skoru doğumdan sonraki ilk dakikada 0-4 veya 5. dakikada 0-6.

7. 5 günden fazla bir süre akciğer solunum cihazına bağlı kalmak.

8. Bakteriyel menenjit olması.

9. Diüretikler ve aminoglikosidal antibiyotikler (gentamisin, streptomisin gibi) dahil olmak üzere diğer ototoksik ilaçlarla birlikte kullanın.

10. Sendromu düşündüren diğer bulgularla birlikte işitme kaybı.

11. Tip II nörofibromatoz ve nörodejeneratif bozukluklar.

12. Östaki borusunun işlevini etkileyen anatomik deformiteler.

13. Efüzyonlu tekrarlayan veya kalıcı otitis.

14. Bilinç kaybı veya kafatası kırığı ile görülen kafa travması.

15. Aile, çocukta işitme, konuşma, dil ve/veya gelişimsel gecikme fark eder.

Bu durumlardan birinin vardığımda yeni doğan döneminde mutlaka işitme testi yapılmalıdır.

Bir cevap yazın